Opiekun SUPP Poznań

Profesor Krzysztof Knoppek

prof. ucz. dr hab. Krzysztof Knoppek

Doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista w zakresie postępowania cywilnego, profesor uczelni na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Stopień doktora nauk prawnych uzyskał na podstawie pracy pt. Podmiotowe ograniczenia dowodu z zeznań świadków w procesie cywilnym. Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskał w 1994 roku na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy pt. Dokument w procesie cywilnym. Był stypendystą Deutscher Akademischer Austauschdienst (1990), odbył staż naukowy na Uniwersytecie Eberharda i Karola w Tybindze (1991). Od 2012 roku kierownik Zakładu Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adma Mickiewicza w Poznaniu. Wykłada także na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

W latach 1995–2006 praktykował jako adwokat, zaś we wcześniejszych latach jako radca prawny. W pracy badawczej zajmuje się między innymi postępowaniem cywilnym i dowodowym oraz środkami zaskarżenia. Autor wielokrotnie wznawianego podręcznika „Postępowanie cywilne w pytaniach i odpowiedziach”. Wieloletni opiekun Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.