Sekcja Prawa Administracyjnego i Gospodarczego

Sekcja Prawa Administracyjnego i Gospodarczego Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UAM zajmuje się udzielaniem porad prawnych z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności:

  • prawa administracyjnego ustrojowego, które normuje strukturę oraz zasady funkcjonowania administracji publicznej;
  • prawa administracyjnego materialnego, które reguluje prawa i obowiązki organów administracji publicznej i obywateli;
  • prawa administracyjnego procesowego, które określa postępowanie administracyjne;
  • prawa finansowego i podatkowego;
  • prawa gospodarczego publicznego.

Udzielanie porad obejmuje przede wszystkim:

  • sporządzanie opinii prawnych;
  • przygotowanie pism procesowych (np. skargi, wnioski, sprzeciwy);
  • przygotowanie wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej (art. 80 Konstytucji RP);
  • pełnienie funkcji kuratora dla osób nieznanych z miejsca pobytu.

AKTUALNY HARMONOGRAM PRACY PORADNI