Sekcja Prawa Cywilnego

Sekcja Prawa Cywilnego Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UAM zajmuje się udzielaniem porad prawnych, z zakresu:

  • prawa rzeczowego: własności (nieruchomości i rzeczy ruchome), współwłasności, zasiedzenia, użytkowania, służebności, zastawu, hipoteki, prawa lokalowego, prawa spółdzielczego;
  • prawa zobowiązań: umów (sprzedaży, najmu i dzierżawy, pożyczki, zlecenie, o dzieło, rachunku bankowego, darowizny i innych) i odszkodowań;
  • prawa spadkowego: dziedziczenia ustawowego, testamentu, zachowku;
  • prawa rodzinnego: rozwodów, separacji, rozdzielności majątkowej, władzy rodzicielskiej, adopcji, alimentów;
  • prawa autorskiego, prawa budowlanego i innych.

Udzielanie porad obejmuje przede wszystkim:

  • sporządzanie opinii prawnych;
  • przygotowywanie pism procesowych;
  • przygotowywanie pism urzędowych i innych pism;
  • pełnienie funkcji kuratora dla osób nieznanych z miejsca pobytu.

AKTUALNY HARMONOGRAM PRACY PORADNI