Sekcja Prawa Karnego i Penitencjarnego

Sekcja Prawa Karnego i Penitencjarnego Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UAM zajmuje się udzielaniem porad prawnych z zakresu:

  • prawa karnego materialnego;
  • procesu karnego;
  • prawa karnego wykonawczego;
  • prawa wykroczeń;
  • prawa karnego skarbowego;
  • prawa penitencjarnego;
  • postępowania w sprawach nieletnich sprawców czynów karalnych.

Udzielanie porad obejmuje przede wszystkim:

  • sporządzanie opinii prawnych;
  • przygotowywanie pism procesowych (np. apelacje, wnioski dowodowe, sprzeciwy);
  • pełnienie funkcji obrońców studentów, obwinionych w postępowaniach dyscyplinarnych na poznańskich szkołach wyższych.

AKTUALNY HARMONOGRAM PRACY PORADNI