Sekcja Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Sekcja Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UAM zajmuje się udzielaniem porad prawnych z zakresu prawa pracy, w szczególności:

  • ustalenia istnienia stosunku pracy;
  • dochodzenia niewypłaconego wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy;
  • odwołania od niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę;
  • wypowiedzenia warunków umowy o pracę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia;
  • dochodzenia roszczeń związanych z wypadkami przy pracy, czy mobbingiem;
  • sprawami dotyczącymi zabezpieczenia społecznego.

Udzielanie porad obejmuje przede wszystkim:

  • sporządzanie opinii prawnych;
  • prowadzenie niezbędnej korespondencji do pracodawcy;
  • przygotowywanie pozwów i innych pism procesowych, w tym wniosków o zwolnienie od kosztów i ustanowienie pełnomocnika z urzędu;
  • pełnienie funkcji kuratora dla osób nieznanych z miejsca pobytu.

AKTUALNY HARMONOGRAM PRACY PORADNI