Sekcja Prawa Rolnego i Żywnościowego

Sekcja Prawa Rolnego i Żywnościowego Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UAM zajmuje się udzielaniem porad prawnych z zakresu prawa rolnego i żywnościowego, w szczególności:

  • spraw dotyczących rolników indywidualnych oraz gospodarstw rodzinnych;
  • spraw dotyczących przetwarzania gotowych płodów rolnych;
  • regulacji dotyczących organizacji rynków rolnych;
  • pozycji prawnej poszczególnych grup producentów rolnych i reglamentacji technicznych aspektów działalności produkcyjnej w rolnictwie;
  • spraw dotyczących wszystkich etapów produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności oraz paszy produkowanej dla zwierząt hodowlanych lub używanej do żywienia zwierząt hodowlanych.

Udzielanie porad obejmuje przede wszystkim:

  • sporządzanie opinii prawnych;
  • przygotowanie pism procesowych (np. skargi, wnioski, sprzeciwy).

AKTUALNY HARMONOGRAM PRACY PORADNI