O SUPP

Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna UAM udziela porad prawnych wyłącznie osobom, których nie stać na poniesienie kosztów profesjonalnej, odpłatnej pomocy prawnej (przez adwokatów i radców prawnych), a także osobom prawnym (m. in. fundacjom i stowarzyszeniom), spełniającym ten warunek.

Dodatkowo Poradnia zajmuje się sprawami dyscyplinarnymi na poznańskich uczelniach wyższych, występując w roli obrońców obwinionych studentów. Ponadto Studenci Poradni pełnią rolę kuratorów dla osób nieznanych z miejsca pobytu w postępowaniach toczących się przed sądami okręgu poznańskiego oraz w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez organy władzy publicznej mające siedzibę w Poznaniu.

Porady prawne udzielane są przez Studentów, wyłącznie w formie pisemnych opinii wraz z ewentualnymi pismami procesowymi do samodzielnego złożenia przez Klienta. Nad organizacją pracy Studentów Poradni czuwają Koordynatorzy Sekcji, natomiast nad merytoryczną poprawnością udzielanych porad prawnych czuwają Opiekunowie Merytoryczni Sekcji, będący czynnie działającymi praktykami i pracownikami naukowo-dydaktycznymi Wydziału Prawa i Administracji UAM.

Opiekunem SUPP Poznań jest prof. ucz. dr hab. Krzysztof Knoppek, kierownik Zakładu Postępowania Cywilnego WPiA UAM. Bieżącym administrowaniem Poradni i i kierowaniem przyjmowania nowych spraw zajmują się Studenci.

W ramach poznańskiej Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej działają: