Opiekunowie

Opiekun Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UAM

Sekcja Prawa Cywilnego

Sekcja Prawa Karnego i Penitencjarnego

Sekcja Prawa Administracyjnego i Gospodarczego

Sekcja Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Sekcja Prawa Rolnego i Żywnościowego